Callback

När man säger Callback så tänker man i första hand på vården. Vem har inte ringt till en vårdcentral och fått en tid när de ska ringa tillbaka!? Nu behöver man inte vara ett företag inom vårdsektorn för att ha ett behov av Callback. Man kan jobba inom vilken bransch som helst där man har behov av att vid vissa tillfällen få "hjälp" med att ta hand om samtalen. 

Vi har valt att alliera oss med marknadsledaren inom detta segment, Aurora TeleQ.

Aurora TeleQ är en modern kommunikationslösning som effektiviserar kommunikationsflödet mellan kund och företag. Det intuitiva och stabila samtalsbokningssystemet med tidsbokad återuppringning effektiviserar det vardagliga arbetet och minskar telefonstressen för personalen.

Med Aurora TeleQ kan du erbjuda dina kunder bästa möjliga service och tillgänglighet. Kommunikationslösningen erbjuder flera kanaler såsom telefon, sms, chatt och videosamtal och systemet är skalbart och skräddarsys efter företagets behov. Produkten fungerar med fast-, mobil- samt IP-telefoni och kan användas tillsammans med vår växel.
Aurora TeleQ ger organisationen omfattande statistik och rapporter över inkommande ärenden som kan användas för att optimera resursplaneringen. Statistiken presenteras med lättillgängliga diagram och ger ögonblicksbilder av företagets tillgänglighet och samtalsmönster. 

Kontakta oss för mer information!