Backup

En bra backup är en viktig del att ha för att säkerställa företagets verksamhet. Att förlora data vet vi kan bli mycket kostsamt. Det kan gälla både olyckliga användarmisstag  och yttre faktorer såsom virus och ransomware.

Vi backupar Microsoft 365, kundplacerade servrar, datorer och mobila devicer.  

backup Microsoft 365

Många tror att bara för att man har Microsoft 365 och att allt sparas i molnet så har man en långvarig backup. Det är fel. Backup under kortare tid finns i viss mån i Office 365 genom hanteringen av papperskorgen, både den personliga och webbplatsens papperskorg.

Med vår backup så säkerställer man data som lagras i OneDrive, SharePoint, Exchange och Teams.