INTEGRITETSPOLICY

En kort sammanfattning av vår integritetspolicy:
  •  Desknet lagrar personuppgifter som är begränsade till namn, position, e-postadress och telefonnummer.
  • Anledningen till lagringen är att kunna följa upp den kontakt du haft med oss.
  • Uppgifterna lagras i vårt säljstödsprogram och ekonomisystem.
  • Vi använder inte dina uppgifter för direktmarknadsföring utan ditt samtycke.
  • Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss.

Desknet - Integritetspolicy
1. Insamling av information

Vi samlar in och lagrar personuppgifter som är begränsade till namn, position, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifterna kan insamlas via:
Webformulär
Ärenden/Tickets
Inkommande e-post
Chat
Möten
Telefonsamtal
Evenemang/mässor
Sociala medier
Vår hemsida

2. Användning av information
|Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
Kunna följa upp den kontakt du haft med oss
Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
Tillhandahålla anpassade annonser och nyhetsbrev
Förbättra vår hemsida
Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
Kontakta dig via e-post eller telefon
Administrera ett erbjudande eller en undersökning

3. Webbplatssäkerhet
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på vår webbplats. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tjänsteleverantör eller tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

5. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Informationen lagras i vårt säljstödsprogram under så lång tid som vi anser den är viktig i vår verksamhet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

6. Nyhetsbrev - Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

7. Rätten att bli glömd
Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss.

8. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.