Telefonväxel för hotell

Har ert hotell ett ålderstiget telefonsystem? Då är det dags att börja fundera på att uppgradera till en modern totalintegrerad kommunikationslösning! 
 

Vi kan erbjuda en lösning från Ericsson-LG där ni bland annat kan behålla era befintliga analoga rumstelefoner, integrera med hotellbokningssystemet och för övrig personal ha möjlighet att fritt välja typ av telefon (fast, dect, mobil, softphone).

Läs mer i bifogad PDF.