Miljöpolicy

Vi på Desknet strävar efter att verksamheten ska bedrivas så miljövänligt som möjligt. Därför ställer vi höga miljökrav på våra leverantörer och deras produkter. Vi har även interna miljökrav på oss.

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi åker kollektivt till våra kunder i den mån det går.
  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  •  Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete.
  • Vi strävar efter att använda ISO 14001 certifierade produkter i verksamheten.